Sadaļā “Unlinked logs” redzama atskaite par padarītā laika ierakstiem, kas dēļ kļūdas vai specifisku iemeslu dēļ nav pieskaitīti pie projekta.

Šajā sadaļā balstoties uz biznesa specifiku var parādīties dažādi ieraksti, piemēram:

  • Projekta līgums vēl nav noslēgts, bet nepieciešams veikt pirms-projekta darbus, kas var tikt jau atrakstīti padarīta laika uzskaitē un pēc tam pielikti pie projektiem;
  • Lietotājs nav pareizi atrakstījis padarīto laiku un sistēma nav varējusi ierakstu sasaistīt ar projektu vai konkrētu projekta uzdevumu;
  • Atrakstītais laiks uz administratīvajiem darbiem, sanāksmēm, e-pastiem vai cita veida aktivitātēm, kas nav sasaistāmas ar konkrētu darba uzdevumu.

Komandas vadītajam vajadzētu šo sadaļu izskatīt un izlemt ko darīt ar uzdevumiem, kas šeit atrakstīti.

No redzamības viedokļa:

  • Noklusētiem lietotājiem atskaitē pieejami dati par savu savadīto laiku;
  • Komandu vadītajiem atskaitē pieejami laika dati par visu savu komandu un pakārtotajām komandām, ja tādas ir;
  • Organizācijas administratoriem pieejami dati par visu organizācijas ietvaros savadīto laiku.