Table of Contents

Sadaļā “Komandas” organizācijas ietvaros iespējams izveidot dažāda veida lietotāju grupas.

Komandas funkcionalitāte paredzēta lai labāk strukturētu padarīto darbu iekš projektiem un projektu vadītājiem būtu iespējams izsekot atrakstītajam laikam viņa komandas ietvaros.

Komandu funkcionalitāti iekš Hrono.io sistēmas var izmantot dažādiem nolūkiem:

 • Iespējams izveidot noklusēto komandu priekš visiem darbiniekiem ar mērķi lai uzņēmuma vadība, kas nevēlas veikt tehniskos sistēmas darbus – varētu iegūt datus par visiem organizācijas lietotājiem;
 • Komandā var salikt visus darbiniekus, kas strādā vienā struktūrvienībā vai nodaļā ar mērķi lai vadītājs varētu sekot līdzi saviem pakļautajiem darbiniekiem;
 • Komandā var ielikt noteiktu cilvēku grupu, kura strādā pie viena vai vairākiem projektiem, ar mērķi seko līdzi padarītajam darbam konkrēta(u) projektu ietvaros;
 • Komandas uztvert kā “Scrum komandu”, kur katra Scrum grupa ar savu projektu vadītāju un Scrum meistaru ir savā komandā.

Komandām ir iespējams izveidot vairāku līmeņu hierarhiju.

Pēc attēla redzamā struktūras piemēra Hrono.io būtu jāizveido 9 komandas.

 • Augšējā līmenī ir noklusētā valdes komanda, kurā ir visi organizācijas dalībnieki, vadītājs (Jānis Bērziņš) šīs komandas ietvaros redzētu visu darbinieku ievadītās darba stundas.
 • Nākošajā līmenī būtu sadalītas organizācijas nodaļas. Ieva Pētersone “A” nodaļas ietvaros atbild par komandām projektos “A”, “B” un “C”, savukārt Rolands Smēdiņš “B” nodaļas ietvaros atbild par projektu “M”, kas ir sadalīts divās Scrum komandās. Šajā gadījumā Ieva Pētersona redz visu darbinieku ievadītās stundas, kas attiecas uz “A” nodaļu un pakārtotiem projektiem, savukārt Rolands Smēdiņš redz visu darbinieku ievadītās stundas, kas ir pakārtoti “B” nodaļai.
 • Trešajā līmenī projektu un scrum komandu ietvaros ir atbildīgie projektu vadītāji, kas uzrauga tikai savas komandas. Šajās komandās vadītāji redz ievadītās stundas tikai par viņu uzraudzībā esošajiem projektiem.

Jauna komanda #

Lai izveidotu jaunu komandu, jāspiež uz pogas “Jauna komanda”.

Veidojot komandu jāizpilda divi lauki:

 • Nosaukums – Raksturu komandas saturu (II nodaļa, NASA komanda, Scrum A, cits;)
 • Īpašnieks – Atbildīgais par komandas biedriem (valde, nodaļas vadītājs, projektu vadītājs, scrum meistars, cits;)

Nākošajā solī nepieciešams savadīt komandas elementus:

 • komandas lietotājus;
 • pakārtotos projektus, ja tādi nepieciešami;
 • pakārtotās komandas, ja tādas nepieciešamas.