Lai vieglāk pārskatītu padarīto laiku, var izmantot kādu no piedāvātajām atskaitēm.

Par atskaišu veidiem vairāk lasīt sadaļā “Atskaites“.