Hrono.io rīkā ir iestrādi vairāki konfigurējami e-pasta paziņojumi. E-pasta paziņojumi tiek sūtīta uz organizācijas lietotāju norādītajām e-pasta kastītēm.

Pašreizējā versijā pēc noklusējuma ir pieejami sekojoši:

  • Paziņojums par prombūtnes apstiprinājumu – tiek sūtīts darbiniekam gadījumos, ja pieprasīto prombūtni ir apstiprinājis tiešais vadītājs vai atbildīgais projektu vadītājs.
  • Paziņojums vadītājam par jaunu prombūtnes notikumu – tiek sūtīts tiešajam vadītājam vai projektu vadītājam gadījumos, ja darbinieks ir pieteicis ikgadējo atvaļinājumu vai cita veida prombūtni.
  • Paziņojums par mēneša pēdējo dienu – tiek sūtīts visiem darbiniekiem mēneša pēdējā dienā.

Ja kāds no paziņojumiem nav nepieciešams, to var deaktivēt.

Paziņojuma tekstus (Template) iespējams koriģēt pēc Jūsu organizācijas nepieciešamības.

Piemēri:

  • Atvaļinājuma apstiprinājums

  • Paziņojums par pēdējo mēneša dienu