Rādīt karti
Kontaktinformācija
BRĪVSSabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģ. Nr.
40003826013
Adrese
Ieriķu iela 3-201, Riga, LV-1084
Bankas rekvizīti
LV45 UNLA 0050 0080 7839 5
SEB Banka, UNLALV2X