Rekvizīti

Nosaukums: BRĪVS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
PVN Reģ. Nr.: LV 40003826013
Adrese: Lomonosova iela 9-8, Rīga, LV-1019
Banka: SEB Banka, UNLALV2X
Konts: LV45 UNLA 0050 0080 7839 5

Kā sazināties

Mob. tālr.: +371 25602758, +371 29262886
e-pasts: info@ltech.lv
Mājas lapa: www.ltech.lv

Kā mūs atrast