Projektu vadība

Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs vada informācijas tehnoloģiju projektu izstrādi un nodrošina to veiksmīgu rezultātu, koordinē projektā iesaistīto cilvēku darbu, analizē klienta vajadzības un saskaņo tās ar projekta izstrādes laika un budžeta iespējām. Ltech komandā ir pieredzējuši projektu vadītāji, kas ir realizējuši gan lielākus, gan mazākus projektus, strādājuši gan ar privātā sektora klientam, gan ar valsts sektoru. Projektu vadības pieeju izvēlamies atbilstoši klienta vajadzībām un projekta raksturam un īpatnībām.
Vairāk par projektu vadības veidiem
1. Scrum (Agile)
 • “Scrum” ir spējās izstrādes projektu vadības metodes apakškategorija. Tās pamatā ir mazas grupas, kas izpilda īsus, koncentrētus sprintus, lai sasniegtu iteratīvus mērķus.
 • Šie sprinti parasti ilgst noteiktu laika periodu, parasti ne ilgāk kā dažas nedēļas.
 • Scrum izstrādes metode galvenokārt ir paredzēta, lai sadalītu plašāku projektu pārvaldāmās daļās. Tajā ir definētas grupas dalībnieku lomas, noteikti katra sprinta mērķi un katra sprinta novērtēšanas metode.
 • Katram sprintam ir definēts rezultāts. Sprinta grupas dalībnieki sprinta laikā parasti katru dienu veic īsas reģistrācijas, dienas beigās rīko pārskata sanāksmes.
2. Ūdenskritums (Waterfall)
 • Projektu vadības metode “ūdenskritums” arī ir secīga. Tas ir viens no tradicionālajiem projektu vadības instrumentiem, kas ietver stingri lineāru uzdevumu izpildes progresiju, novedot pie projekta pabeigšanas. Tas ved tikai vienā virzienā — kā ūdenskritums.
 • Ūdenskrituma metode darbojas visefektīvāk, ja grupas dalībnieki gaida, kamēr tiks pabeigti citi uzdevumi, pirms sākt savus. Tā darbojas vislabāk, ja projektā nav paredzētas daudzas izmaiņas vai nav negaidītu pārsteigumu.
 • Ūdenskrituma metode ļauj labi mērogot projektus, jo tā ir rūpīgi plānojama un disciplinēta pieeja, ar kuru var kontrolēt pat lielus projektus.
3. Kritiskais ceļš
 • Kritiskā ceļa metode ir pakāpeniska projekta laika grafika veids. Tš ir vispiemērotākā situācijām, kad vismaz daži no projekta pabeigšanai nepieciešamajiem uzdevumiem ir atkarīgi cits no cita.
 • Projekta vadītājs, izmantojot kritisko ceļu, vispirms uzskaita uzdevumus un pēc tam nosaka, kuri uzdevumi ir atkarīgi cits no cita un kurus uzdevumus var atlikt, neapstādinot visu projektu. Projekta vadītājs galvenokārt meklē ātrāko veidu, kā pabeigt projektu, lai dīkstāves laiks starp uzdevumiem būtu maksimāli īss.
 • Šādā gadījumā liela uzmanība tiek pievērsta hronoloģiskai uzdevumu secībai, kā arī katra uzdevuma izpildei paredzētajam ilgumam. Projektu vadības programmatūra var palīdzēt veikt arī šos aprēķinus.
4. Spējā izstrāde
 • Kā norāda nosaukums, “spējā izstrāde” ir viena no elastīgākajām projektu vadības metodēm. Tā tika izstrādāta grupām, kurām jāspēj ātri reaģēt uz tirgus norisēm vai klientu vajadzībām.
 • Spējās izstrādes metode sadala projektu iteratīvu ciklu sērijās jeb “sprintos”. Piemēram, programmatūras nozarē šie sprinti parasti ietver kopējā projekta viena aspekta izstrādi un kvalitātes nodrošināšanas testēšanu.
 • Spējā izstrāde nodrošina elastību, ja jūsu grupai nav nepieciešama pilnīga kontrole pār gala rezultātu. Piemēram, ja jūsu pirmais mērķis ir funkcionējošs projekta prototips, elastība un klientu atsauksmes ir svarīgākas nekā turēšanās pie stingra protokola.
5. PERT (programmas, novērtējuma un pārskata metodes shēma)
 • “PERT” metode parasti tiek izmantota kopā ar kritiskā ceļa projektu vadības metodi. Tas ir rīks, kura galvenais mērķis ir samazināt izmaksas un laiku, kas nepieciešams projekta pabeigšanai.
 • PERT metode bieži tiek izmantota ražošanas un celtniecības projektos, jo tā ir vispiemērotākā sarežģītiem liela mēroga projektiem ar definētu uzdevumu secību.
 • Viena no PERT galvenajām iezīmēm ir projekta uzdevumu un laika grafiku diagramma. Šajā diagrammā lietotāji var iezīmēt bultiņas, lai definētu “kritisko ceļu” (skatīt iepriekš). Šajā ceļā esošie uzdevumi ir nepieciešami visa projekta pabeigšanai.
Atsauce: Microsoft.com
Kā izvēlēties pareizo projektu vadības veidu
Lūk, daži jautājumi, kurus jums un jūsu grupai vērts pārdomāt, kad noteikts jūsu projekta galvenais virziens un galvenie mērķi. Kurā nozarē projekts tiek īstenots?
 • Atkarībā no nozares, kurā jūs darbojaties, dažus projektu vadības metožu tipus var automātiski atmest. Piemēram, dažas metodes vislabāk darbojas programmatūras izstrādes jomā, savukārt citas ir piemērotākas lieliem, secīgiem projektiem kā celtniecība.
Cik elastīgs ir jūsu laika grafiks?
 • Ierobežotākiem laika grafikiem ir nepieciešamas lineārākas projektu vadības metodes, piemēram, kritiskais ceļš vai ūdenskritums.
 • Kādi ir jūsu sākuma un beigu datumi? Ja tie ir precīzi noteikti, vispiemērotākās varētu būt lineārās projektu vadības metodes. Savukārt, ja tie ir elastīgi un ja citi projekta aspekti ir svarīgāki, vispiemērotākā varētu būt spējās izstrādes pieeja.
Kāds ir jūsu budžets?
 • Ja jums ir fiksēts budžets, iespējams Jums būs nepieciešams fiksēts laika grafiks. Tas nozīmē, ka Jums piemērotāka būtu fiksēta pieeja, piemēram, kritiskais ceļš vai ūdenskritums.
 • Dažas projektu metodes, piemēram, ūdenskritums un PERT, parasti ir piemērotākas lielākām grupām. Ja jums nepietiek budžeta lielākai grupai, no šīm metodēm var nebūt jēgas.
Ar kādām grupām jūs sadarbosities?
 • Scrum un cita veida spējās izstrādes metodes vislabāk darbojas vairākām mazām, pašu vadītām grupām, kuras spēj labi komunicēt.
 • Vai ir nepieciešamas kādas īpašas lomas? Elastīgas metodes, piemēram, spējās izstrādes metode, var noderēt projektiem, kuri ietver daudz dinamisku elementu un kuriem ir nepieciešamas mazas, reaģētspējīgas grupas.
Cik iesaistītas būs visas ieinteresētās puses?
 • Ja tiks iesaistīti Jūsu klienti vai citas ieinteresētās puses, Jums tas būs jāņem vērā, plānojot grupas lielumu, sarežģītību, laika grafiku un budžetu.
 • Ja Jūs bieži ņemat vērā atsauksmes, visnoderīgākais būs iteratīvs, elastīgs modelis, piemēram, spējās izstrādes metode.
 • Savukārt, ja Jūsu grupa vai klienti izmaiņas neievieš, Jums var noderēt metode, kas ietver iepriekšēju plānošanu.
Cik sarežģīts ir projekts?
 • Sarežģītība ietekmē ne tikai budžetu, laika grafiku un grupas lielumu, bet arī metodi. Vienkāršākiem, īsākiem projektiem ar skaidrām un fiksētām prasībām piemērotāks parasti ir ūdenskritums vai tamlīdzīga lineāra metode.
 • Vai projekta mērogs pieaugs? Lieliem, sarežģītiem projektiem var noderēt arī detalizētāk izplānota un konsekventi dokumentēta metode, piemēram, kritiskais ceļš vai ūdenskritums.
Neatkarīgi no tā, kuru projekta vadības veidu izvēlēsities, var būt noderīgi izmēģināt noteiktu metodi. Pateicoties projektu vadības rīkiem, sarežģītu un haotisku uzdevumu var izpildīt efektīvi, sadarbojoties un ietaupot izmaksas. Atsauce: Microsoft.com
Sazinies ar mums!
Uzdod sev interesējošos jautājumus, mēs atbildēsim.