Par Mums

IT pakalpojumus piedāvājam kopš 2008. gada. Uzturam, attīstām un pielāgojam jau funkcionējošus produktus, kā arī izstrādājam jaunus individuālus, konkrētām klienta vajadzībām piemērotus risinājumus.

Mūsu speciālisti ne tikai uzklausa pasūtītāja vēlmes, analizē problēmas, rod optimālus algoritmus, programmē un testē pasūtītājam nepieciešamo, – darbinieku radošums izpaužas arī kā pašiniciatīva jaunu SIA “Brīvs” produktu radīšanā.

2021. gadā “Brīvs” pieredzējušajiem IT speciālistiem pievienojusies jaunu, radošu entuziastu grupa, lai kopā kā spēcīga, saliedēta komanda paplašinātu uzņēmuma iespējas un piedāvājumu. Apvienošanās rezultātā radās Latvia Technologies (www.ltech.lv)

Strādājam gan pēc Agile, gan Waterfall metodoloģijām.

Mūsu galvenās vērtības


  • Agile domāšana - Mērķa sasniegšanai dodam priekšroku regulārai un efektīvai sadarbībai, nevis gariem un sarežģītiem līgumiem. Mūsu prioritāte ir strādājošs risinājums, nevis apjomīgs dokuments. Ātra reaģēšana uz biznesa izmaiņām, nevis ilgstoša sekošana novecojušām prasībām
  • Mērķtiecība - Mēs esam mērķtiecīgi tajā, ko darām. Mēs nosakām skaidrus mērķus un koncentrējam savu uzmanību, pūles un enerģiju, lai tos sasniegtu.
  • Atvērtība un godīgums - Gūstot pieredzi strādājot citos uzņēmumos esam sapratuši, ka nereti pakalpojumu sniedzējs nav godīgs pret saviem klientiem. Mēs iestājamies par ilgtermiņa sadarbību, nevis īstermiņa peļņu, tāpēc veidojam labas un produktīvas attiecības ar saviem klientiem.
  • Draudzīga darba vide - Konkurējoša uzņēmuma pamatā ir ne tikai labs ārējais tēls, bet arī apmierināts profesionālis savā nozarē, kas veido stipru iekšējo kodolu. Rūpējamies lai visi mūsu darbinieki būtu produktīvi un apmierināti.