Privātuma politika

Uzņēmuma privātuma politika ir nepieciešamo procedūru kopums, kas nodrošina katras ar to saistītas personas (klientu, darbinieku, biznesa kontaktpersonu u.c.) datu aizsardzību atbilstoši ES Regulai 2016/679 par personas datu aizsardzību. Saskaņā ar vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot, lai identificētu personu, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta. Izmantojot mūsu vietnes pakalpojumus, Jūs sniedzat mums savus personas datus, un visa Jūsu sniegtā personiskā informācija ir nepieciešama tikai konkrētā pasūtījuma izpildei un tiek glabāta ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Jūsu iegādātā pakalpojuma apkalpošanu un atbalstu. Ltech.lv komanda (SIA “Brīvs”) ciena Jūsu privātumu un atbild par klientu iesniegto informācijas drošību un rūpējas par to, lai indivīdu sniegtie dati bez atļaujas vai likumiska pamata nenonāktu pie trešajām personām, taču Uzņēmumam ir pienākums sniegt informāciju par tā rīcībā esošajiem personas datiem, ja tos pieprasa izsniegt tiesībsargājošās iestādes, tiesa vai citas valsts un pašvaldības iestādes, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un ja attiecīgajām iestādēm ir tiesības šādu informāciju pieprasīt; kā arī, ja attiecīgai līgumsaistību pusei (piemēram, kurjera pakalpojumu sniedzējam) noslēgtā līguma ietvaros ir nepieciešami fiziskas personas dati. Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angl. –“cookies”). Sīkdatņu apstrādei var piekrist vai no tās atteikties jebkurā brīdī, mainot savus pārlūkprogrammas iestatījumus, kas attiecas uz analītisko, sociālo un reklāmas sīkdatņu izmantošanu. Sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas pamatfunkcionalitātes nodrošināšanai un korektai tīmekļa darbībai, tiek aktivizētas automātiski. Jūs varat norādīt citu personu pirkuma saņemšanai, ja šī persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešo personu, kura saņems preces, Jūs apstipriniet, ka Jums ir šīs personas piekrišana viņas personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei.