Atskaitē “Issue worklog” tiek atrādīta detalizēta atskaite par atrakstītā laika pieteikumu saturu.

Šajā atskaitē pieejams:

  • Konkrēts laiks, kad darba ieraksts tika veikts (Datums);
  • Padarītā darba ieraksta ilgums – stundās (Stundas);
  • Lietotājs, kas veicis ierakstu (Lietotājs);
  • Detalizēts apraksts, ja tāds ir pievienots (Apraksts).

Redzamības līmeņi:

  • Noklusētiem lietotājiem atskaitē pieejami dati par savu savadīto laiku;
  • Komandu vadītajiem atskaitē pieejami laika dati par visu savu komandu un pakārtotajām komandām, ja tādas ir;
  • Organizācijas administratoriem pieejami dati par visu organizācijas ietvaros savadīto laiku.