Šajā sadaļā iespējams pievienot, rediģēt vai dzēst kalendārās brīvdienas, kad organizācijas ietvaros nav nepieciešams ievadīt padarīto laiku. Hrono.io sistēma ļaus aizpildīt stundas šajā datumā, taču iepriekš brīdinās par to, ka šī diena ir brīvdiena.

Pirmreizēji atverot “Kalendārs” sadaļu, sistēmā jau būs definētas noteiktas svētku dienas, taču tās var dzēst, rediģēt vai aktivizēt – pēc organizācijas ieskatiem.

Lai pievienotu jaunu brīvdienu, spiediet uz pogas “Jauna brīvdiena“.

Ja tiks ievadīts konkrēts datums pēc esošiem paraugiem, tad brīvdiena tiks reģistrēta konkrētā gadā, ja gadu aizstāsies ar (*), tad brīvdiena šai datumā atkārtosies katru gadu.

  • Lai aktivizētu (iespējotu) brīvdienu Hrono.io sistēmā, jāatzīmē to kā aktīvu zem sadaļas “Jāstrādā?“.
  • Lai mainītu brīvdienu aprakstu, jāspiež uz attiecīgās brīvdienas šūnas, zem sadaļas “Apraksts” un jāveic korekcijas, izmaiņas saglabāsies automātiski.
  • Lai brīvdienu neatgriezeniski dzēstu no sistēmas, jāspiež uz sarkanās ikonas zem “Darbības” sadaļas.

Gadījumos, ja nepieciešams rediģēt datumu, esošās brīvdienas ieraksts jāizdzēšs un jāpievieno no jauna.