Laika ievade / rediģēšana / dzēšana

Ar laiku mēs definējam visu padarīto / nostrādāto darba stundu ievadi Hrono.io rīkā.

Laika ievadīšana #

Laiku var ievadīt no dažādiem skatiem:

 • No dienas skata;
 • No nedēļas skata;
 • No mēneša skata.
Laika atrakstīšanas no dienas skata #

Pēc noklusējuma, autorizējoties, lietotājam būs pieejams dienas skats (https://hrono.io/timesheet)

Informācija par dienas skatu attēlota bildē zemāk:

Lai veiktu padarīta laika ierakstu, lietotājam jāizvēlas konkrētu pulksteņa stundu novietojot kursoru pretī tai un jāveic ieraksts pēc sekojošas formulas:

Projekta kods <atstarpe> Papildus apraksts (Nav obligāts)”

Piemēri:

 • NASA Veikta dokumenta “Par attīstību” izpēte
 • GOOGLE SEO uzlabojumi

Rezultāts sistēmā:

Lai atrakstītu uzreiz vairākas stundas, formula ir sekojoša: “3h <atstarpe> Projekta kods <atstarpe> Papildus apraksts (Nav obligāts)”

3h (trīs stundas) vietā var likt jebkuru citu stundu skaitu.

Rezultāts sistēmā:

Ja atrakstītais laiks ir mazāks par vienu stundu, tad atrakstītā laika apjomu var samazināt spiežot uz “” ikonas ieraksta labajā pusē.

Pieļaujamie ilgumi:

 • 15 minūtes (15m)
 • 30 mīnutes (30m)
 • 45 minūtes (45m)
 • 1 stunda (1h)
Kā uzzināt projekta kodu? #

Ja organizācijas administrators nebūs nokonfigurējis savādāk, tad projekta kods būs pieejams spiežot uz izvēlnes “Visi projekti” un skatoties attiecīgajam projektam uz vērtību iekš iekavām.

Ir iespēja, ka organizācijas administrators Hrono.io rīku konkrētam projektam ir nokonfigurējis atsevišķi no projekta koda, tie varētu būt sekojoši gadījumi:

 • Projektam ietvaros laika ierakstiem nav paredzēti papildus komentāri;
 • Atrakstītais laiks savienojas ar kādu pieteikumu / uzdevumu apstrādes rīku kā piemēram Jira, Mojo, OpenProject, citi.;
 • Modelis (pattern) speciāli izvēlēts savādāk no projekta koda citu apsvērumu dēļ.

Šādos gadījumos laika atrakstīšanai varētu būt cita formula, tādā gadījumā jums ir jāsazinās ar jūsu organizācijas administratoru vai projektu vadītāju un jāprasa pareiza laika atrakstīšanas formula.

Laika atrakstīšanas no nedēļas skata #

Tieši tādā pašā veidā kā no dienas skata, laiku iespējams atrakstīt arī izmantojot nedēļas skatu (https://hrono.io/timesheet?week_mode=1)

Laika rediģēšana #

Aizpildītos laika ierakstus vienmēr varēs rediģēt spiežot uz trīspunktes pie konkrētā laika ieraksta un izvēloties izvēlni “Labot“.

Laika dzēšana #

Ja lietotājs laiku aizpildījis kļūdaini, to vienmēr varēs izdzēst spiežot uz trīspunktes pie konkrētā laika ieraksta un izvēloties izvēlni “Dzēst“.