Šī atskaite parāda informāciju par atrakstītajiem darba pieteikumiem/uzdevumiem Hrono.io rīkā. Šajā atskaitē tiek summēts atrakstītais laiks par pieteikumiem.

Šajā sadaļā var filtrēt uzdevumus pēc

  • Datuma
  • Projekta
  • Lietotāja

Šo atskaiti var būt lietderīgi izmantot šādos gadījumos:

  • Lai uzzinātu cik ilgs laiks patērēts uz konkrēta pieteikumā – konkrētā laika griezumā;
  • Lai izfiltrētu, cik mēneša griezumā patērēts laiks par konkrēto darba pieteikumu;
  • Li izfiltrētu, cik daudz mēneša griezumā pieteikumi risināti konkrētā projektā(os).

Spiežot uz konkrēta pieteikuma (Piemēram NASA-113), atvērsies “Issue worklog” atskaite, kas detalizēti parādīs kādi ieraksti slēpjas zem katra pieteikuma.

Nesaistītie (unlinked) pieteikumi. #

Visticamāk veicot darba uzdevumus, tie būs sasaistīti ar konkrētiem pieteikumiem kādā no projektu vadības rīkiem (Jira, Wrike, OpenProject, EasyProject, Mojo, etc.). Neatkarīgi no tā, kāda sistēma tiek lietota, tie būs identificējami pēc noteiktām atslēgām, ID, URL, vai cita veida identifikatoriem.

Savukārt visi darbi un uzdevumi, kuriem nebūs šo identifikatoru, tiks atrādīti zem pieteikuma sadaļas – Unlinked. Spiežot uz šo saiti Hrono.io rīks detalizēti parādīs visus ierakstus, kuriem nav identifikatori. Vairāk par to lasīt “Unlinked logs” sadaļā.

Redzamības līmeņi:

  • Noklusētiem lietotājiem atskaitē pieejami dati par savu savadīto laiku;
  • Komandu vadītajiem atskaitē pieejami laika dati par visu savu komandu un pakārtotajām komandām, ja tādas ir;
  • Organizācijas administratoriem pieejami dati par visu organizācijas ietvaros savadīto laiku.