Šajā sadaļā var pievienot, rediģēt vai noņemt projektus.

Projektam ir sekojoši raksturlielumi:

1. Kods (Key) – Projekta unikālais identifikators. Organizācijas līmenī nevar būt divi projekti ar vienādu kodu. Koda minimālais simbolu skaits ir 3, maksimālais 10.

2. Nosaukums (Name) – Projekta nosaukums, laukam ir informatīva nozīme. Maksimālais lauka lielums ir 255 simboli.

3. Klients (Client) – Projekta klients, laukam ir informatīva nozīme. Maksimālais lauka lielums ir 255 simboli.

4. Raksts (Pattern) – Lauku izmanto lai identificētu kā sasaistīt padarītā laika atskaiti ar konkrēto projektu.

5. Izteiksme (Issue regex) – Lauku izmanto lai identificētu kā saistīti padarītā laika atskaiti ar konkrēto pieteikumu, piemēram no sistēmas Jira projekta.

6. Ārējā saite (External link) – Lauku izmanto lai padarīta laika ierakstu sasaistītu ar konkrētu uzdevumu, pieteikumu apstrādes sistēmā. Spiežot uz ierakstu sistēma automātiski izveidot tiešsaisti uz noteikto pieteikumu.

7. Krāsa (Color) – Lauku izmanto lai vizuāli identificētu katru projektu iekš padarītās laika atskaites.