Šajā sadaļā var pievienot, rediģēt vai noņemt projektus. Lai pievienotu jaunu projektu, jāklikšķina uz pogas “Pievienot projektu”.


Jauna projekta izveide #

Pievienojot jaunus projektus, iespējams aizpildīt sekojošus laukus:

1. Projekta kods – Projekta unikālais identifikators. Organizācijas līmenī nevar būt divi projekti ar vienādu kodu. Lauks ir obligāti aizpildāms.

2. Projekta nosaukums – Projekta nosaukums, laukam ir informatīva nozīme. Maksimālais lauka lielums ir 255 simboli. Lauks ir obligāti aizpildāms.

3. Klients – Projekta klients, laukam ir informatīva nozīme. Lai izveidotu klientu, skatīt sadaļu “Klienti

4. Meklēšanas frāze – Lauku izmanto, lai sasaistītu projektu ar projekta atslēgu un identificētu, kā saistīt padarītā laika atskaiti ar konkrēto pieteikumu, piemēram, no sistēmas Jira projekta.

5. Krāsa – Lauku izmanto, lai vizuāli identificētu katru projektu padarītajā laika atskaitē.

6. Ārējā pieteikuma sistēma – Lauku izmanto lai padarīta laika ierakstu sasaistītu ar konkrētu uzdevumu, pieteikumu apstrādes sistēmā. Spiežot uz ierakstu sistēma automātiski izveidot tiešsaisti uz noteikto pieteikumu. Šobrīd iespējama sasaiste ar divām sistēmām:

   6.1. JIRA

   6.2. GitLab

   6.3. Cits

Projekta rediģēšana #

Uzklikšķinot uz rediģēšanas pogas,

tiek atvērts rediģēšanas skats:

Šajā skatā iespējams

 • Mainīt visus projekta izveides gaitā ievadītos laukus, kā arī dzēst projektu, ja tas nepieciešams,
 • No izkrītošā saraksta izvēles iespējams projektam lietotājus, kas ir pievienoti organizācijai (kā pievienot lietotājus organizācijai, skatīt sadaļā “LietotājiLietotāji“, kā arī atsaistīt lietotājus no projekta
 • Pievienot “milestone” mērķus,
 • Pievienot projekta budžetu.