Sadaļā “Project sums” redzama atskaite par projektiem kopumā.

Atskaitē redzamas faktiski nostrādāto stundu daudzums projektu ietvaros. Papildus redzams arī procentu sadalījums starp projektiem.

  • Noklusētiem lietotājiem atskaitē pieejami dati par savu savadīto laiku;
  • Komandu vadītajiem atskaitē pieejami laika dati par visu savu komandu un pakārtotajām komandām, ja tādas ir;
  • Organizācijas administratoriem pieejami dati par visu organizācijas ietvaros savadīto laiku.