Šajā sadaļā ir iespējams pievienot, rediģēt vai izdzēst lietotāju no savas organizācijas.

Lai pievienotu jaunu lietotāju, spiediet uz pogas “Pievienot lietotāju”.

Lietotājiem ir sekojoši raksturlielumi:

1. E-pasts (Email) – Lietotāja unikālais identifikators. Visā Hrono.io sistēmā nevar būt divi lietotāji ar vienādu e-pastu. Ir iespēja izmantot vienu e-pastu vairākas organizācijās, par to papildus lasīt šeit.

2. Vārds (Name) – Lietotāja pilns vārds (Vārds / Uzvārds), laukam ir informatīva nozīme – tas parādīsies padarītā darba laika uzskaitē, ka arī visas atskaitēs un pieteikumos.

3. Ieņemamais amats (Position) – Lietotāja ieņemamais amats organizācijā. Laukam ir informatīva nozīme.

4. Telefons (Phone) – Lietotāja telefona numurs. Laukam ir informatīva nozīme.

5. Skype (Skype) – Lietotāja skype konts, ja tāds tiek lietots organizācijā. Laukam ir informatīva nozīme.

6. Vadītājs (Supervisor) – Lietotājs, kas jaunizveidojamajam lietotājam ir vadītājs. Vairāk par vadītāja funkcijām var lasīt šeit.

7. Pirmā darbadiena (First employment date) – Datums, ar kuru lietotājs varēs sākt atrakstīt padarītā laika uzskaiti.

8. Pēdējā darbadiena (Last employment date) – Datums, ar kuru lietotājs vairs nevarēs atrakstīt padarītā laika uzskaiti. Ja šis datums ir iestatīts pagātnē, tad lietotājs vairs nevarēs pieslēgties Hrono.io sistēmai un tiks uzskatīts kā “neaktīvs”, taču viņa ievadīti dati paliks visas atskaitēs.

9. Ir administrators (is admin) – Atzīmējot šo iespēju lietotājam tiek piešķirta pieeja administrācijas panelim un visām tās izvēlnēm.

10. Ir lasītājs (is reader) – Atzīmējot šo iespēju lietotājam ir iespējams redzēt citu lietotāju ierakstus, taču nav piekļuves administrācijas panelim.