Sadaļā “Timetable” redzama atskaite tabulas veidā par darbinieku sapildītajām darba stundām mēneša griezumos. Pēc noklusējuma tiek atspoguļoti darbi par tekošo mēnesi, taču iespējams skatīties atskaites arī par pagājušiem periodiem.

Piemērā redzama bilde ar izvilkumu no atskaites, kur redzams padarītais laiks no mēneša 22. līdz 31. datumam.

1. Augšā redzami dienu datumi.

  • Melnie cipari – darbadienas;
  • Sarkanie cipari – brīvdienas.

2. Šūnu ieraksti ir darbinieku atrakstītais padarītais laiks. Katra vertikālā horizontālā atbilst savam darbiniekam.

3. Pēdējā šūna ar apzīmējumu (∑) apzīmē darbinieka kopējo mēneša atrakstīto stundu skaitu. Savukārt pēdējā rindā no apakšas redzams kopējo stundu skaits konkrētajā dienā, ka arī beigās – kopā par mēnesi.

4. Prombūtnes atzīmētas ar zilajām ikonām, apraksts ir sekojošs:

  • AB – Bezalgas atvaļinājums;
  • AK – Ikgadējais atvaļinājums;
  • SB – Slimības lapa (B);
  • SA – Slimības lapa (A).

  • Noklusētiem lietotājiem atskaitē pieejami dati par savu savadīto laiku;
  • Komandu vadītajiem atskaitē pieejami laika dati par visu savu komandu un pakārtotajām komandām, ja tādas ir;
  • Organizācijas administratoriem pieejami dati par visu organizācijas ietvaros savadīto laiku.