Šajā sadaļā var administrēt darbinieku pieteiktās prombūtnes. Prombūtņu sadaļa ir arī vēsturisko prombūtņu reģistrs visas organizācijas ietvaros. Darbinieku prombūtnēm pieejama filtrēšana pēc darbinieka vai pēc prombūtnes mēneša.

Prombūtņu veidu labošana #

Prombūtņu sadaļas augšējā blokā pēc noklusējuma pieejami 4 veidu probmbūtņu veidi, kurus iespējams rediģēt atbilstoši uzņēmuma vajadzībām. Uzklikšķinot uz paplašināšanas ikonas konrkētās prombūtnesveida rindas labajā pusē, tiek atvērts rediģēšanas skats:

Prombūtnes labošanas skatā iespējams mainīt prombūtnes kodu, nosaukumu, iestatīt, vai prombūtne ir apmaksāta, vai nepieciešams nosūtīt prombūtnes apstiprināšanas paziņojumu, kā arī, vai tiek atļauti atpakaļejoši datumi un vai prombūtnes pieteikšanai ir nepieciešams iesniegums (ja ir nepieciešams iesniegums, tiek parādīts papildus obligāts lauks iesnieguma paraugam).

Prombūtņu apstiprināšana un noraidīšana #

Uzklikšķinot uz paplašināšanas ikonas konrkētās prombūtnes notikuma rindas labajā pusē, tiek atvērts labošanas skats, kur iespējams veikt korekcijas prombūtnes datos un apstiprināt vai dzēst (noraidīt) pieteikto prombūtni:

Gadījumos, ja nepieciešams reģistrēt prombūtni darbinieka vietā, to ir iespējams izdarīt arī šajā sadaļā. Tādā gadījumā jāklikšķina uz pogas “Reģistrēt prombūtni”. Pamācība prombūtnes izveidei pieejama šeit.