Šajā sadaļā var administrēt darbinieku pieteiktās prombūtnes. Šī sadaļa kalpo arī kā vēsturisko prombūtņu reģistrs visas organizācijas ietvaros.

Gadījumos, ja nepieciešams reģistrēt prombūtni darbinieka vietā, spiediet uz pogas “Reģistrēt prombūtni”.