Billorg risinājums strādā pēc sekojošas hierarhiskās loģikas:

  1. Katram pakalpojuma saņēmējam ir savs konts rēķinu pārvaldīšanai;
  2. Atkarībā no iegādātā Billorg plāna, pakalpojumu saņēmējam ir iespēja piesaistīt vienu vai vairākus uzņēmumus;
  3. Katram uzņēmumam ir iespēja piesaistīt savus lietotājus;
  4. Darbinieki augšupielādē un strādā ar rēķiniem;
  5. Līdz ar augšupielādēto rēķinu tiek automātiski ģenerēta partneru un/vai piegādātāju datu bāze.

Primāri Billorg pakalpojuma iegādes kontaktpersona (administrators) sakonfigurē savu uzņēmumu un uzaicina lietotājus. Par to vairāk lasīt šeit.