Billorg - Lietotāju sadaļa

Par Billorg:

Billorg veic uzņēmuma ienākošo partneru un/vai piegādātāju rēķinu apstrādi, uzglabāšanu, ērtu attēlošanu un sagatavo datus eksportam uz grāmatvedības sistēmu.