Informatīviem nolūkiem Billorg attēlo uzņēmuma partneru sarakstu.

Partneru sarakstā darbojas meklēšanas lauks, kā arī katram partnerim ir noteikts statuss: Jauns vai Esošs. Jauni partneri pāriet statusā Esošs, kad pirmo reizi tiek veikts šī partnera rēķina eksports uz grāmatvedības sistēmu un kopā ar rēķinu tiek nosūtīti arī partnera dati.