Billorg automātiski nolasa datus katrā rēķinā.

Gadījumos, kad attēla kvalitāte, rēķinā izmantotais rakstzīmju veids vai rēķinā esošie dati,neļauj viennozīmīgi nolasīt nepieciešamo informāciju, Billorg prasa lietotāja palīdzību.
Šādu rēķinu statuss ir – Jāprecizē. Lietotājam jāievada trūkstošie vai precizējamie dati atbilstošajos laukos. Lietotāja ievadītos datus Billorg izmanto savai apmācībai.

Ja kāds no rēķiniem ir kļūdains, neatbilstošs uzņēmumam vai anulējams, tad to var atcelt labošanas režīmā ar pogu Atcelt rēķinu.

Kā eksportēt datus uz grāmatvedības sistēmu? #

Rēķinu apstrādes lapā poga Eksportēt sagatavo XML failu grāmatvedības sistēmai.

Failā tiek iekļauti:

  • Informācija par jaunajiem darījumu partneriem;
  • Informācija par rēķiniem statusā Pārbaudīts.

Eksporta failā iekļautie rēķini iegūst statusu Eksportēts un tajos vairs nevar veikt izmaiņas.