Lietotāju apgabals jeb organizācija var tikt sadalīta vairākos apakšuzņēmumos. To var lietderīgi izmantot vairākos gadījumos:

 • Ja Billorg klients ir grāmatvedības uzņēmums, kas apkalpo vairākus klientus;
 • Ja Billorg klientam ir vairākas filiāles / meitas uzņēmumi, kuru dokumenti tiek uzskaitīti atsevišķi;
 • Ja ienākošās pavadzīmes ir strukturēti īpašā veidā un ar tiem strādā dažādi darbinieki;
 • Cits iemesls, kāpēc organizāciju vajag sadalīt sīkākās vienībās.
Informācijai
Katram apakšuzņēmumam tiek ģenerēta sava ienākošo pavadzīmju kastīte, kas ērti organizācijas līmenī ļauj strukturēt dokumentus.

Lai veiktu izmaiņas organizācijā, Billorg rīka labajā stūrī jāuzspiež uz savas organizācijas un tad jāspiež poga “Konfigurācija”.

Organizācijas datu labošana #

Organizācijā iespējams labot tikai tās nosaukumu, un to iespējams izdarīt organizācijas konfigurācijas sadaļas laukā “Nosaukums”.  Pēc datu izlabošanas jāspiež poga “Saglabāt”.

Jauna uzņēmuma pievienošana #

Lai pievienotu jaunu apakšuzņēmumu, jāspiež poga “Pievienot jaunu uzņēmumu

Formā ir sekojoši lauki (rekvizīti):

 • Reģistrācijas nr. (Uzņēmuma reģistrācijas numurs, lauks ir obligāts)
 • Nosaukums (Uzņēmuma nosaukums, lauks ir obligāts)
 • Valsts (Uzņēmuma valsts, lauks ir obligāts)
 • PVN nr. (Uzņēmuma pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs, lauks nav obligāts)
 • Jur. adrese (Uzņēmuma juridiskā adrese, lauks nav obligāts)

Veiksmīgi pievienojot uzņēmumu, tas parādīsies “Uzņēmumi” sadaļā. Jebkurā brīdī administratoram ir iespējams mainīt uzņēmuma rekvizītus, spiežot uz zobrata ikonas zem “Darbība”.

Uzņēmuma datu labošana #

Lai labotu uzņēmuma datus, jāspiež uz zobrata ikonas zem “Darbība” pretī attiecīgam uzņēmumam, kura datus vēlaties labot. Billorg iespējams labot sekojošus laukus: nosaukums, valsts, PVN nr., Jur. adrese. Uzņēmuma reģistrācijas numuru un dokumentu e-pastu labot nav iespējams.

Lai dzēstu uzņēmumu no organizācijas, jāspiež poga “Dzēst” un vēlreiz jāapstiprina vēlme dzēst uzņēmumu.

Jauna lietotāja pievienošana #

Lai pievienotu jaunu lietotāju, jāspiež poga “Pievienot lietotāju“.

 

Formā ir sekojoši lauki:

 • E-pasts (Lietotāja izmantotā uzņēmuma e-pastu kastīte)
 • Vārds, Uzvārds (Lietotāja vārds un uzvārds)

Tiklīdz lietotājs tiks pievienots, tam uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts uzaicinājums pievienoties Billorg lietotāju apgabalam (organizācijai). Uzaicinājuma procesā lietotājs izvēlēsies sev paroli.

Lietotājiem ir sekojoši statusi:

 • Ielūgts (Invited) – statuss, kamēr lietotājs nav atbildējis uz ielūgumu un pabeidzis reģistrāciju;
 • Aktīvs (Active) – statuss, kad lietotājs ir aktīvs, var pieslēgties Billorg un pildīt tam uzdotos uzdevumus;
 • Bloķēts (Blocked) – statuss, kad lietotājs ir bloķēts un nevar piekļūt lietotāju apgabalam (organizācijai).

Lietotājiem ir sekojošas lomas:

 • Lietotājs – noklusējuma loma, kas atļauj lietot Billorg standarta funkcionalitāti;
 • Administrators – loma, kas atļauj piekļūt administrācijas panelim un rediģēt lietotāju apgabalu (organizāciju), tajā skaitā:
  • pievienot / rediģēt / noņemt apakšuzņēmumus;
  • pievienot / rediģēt / noņemt lietotājus.

Lietotāju sasasite ar apakšuzņēmumiem #

Lai darbinieku pievienotu apakšuzņēmumam, jāspiež uz zobrata ikonas zem “Darbība” pretī attiecīgam uzņēmumam, kur to vēlaties pievienot.

Uzņēmuma sadaļā var redzēt visus darbiniekus, kuri tam ir pievienoti. Lai pievienotu jaunu, tabulas labajā augšējā stūrī jāizvēlas no visiem lietotājiem, kas ir pievienoti organizācijai.

Savukārt, lai lietotāju atsaistītu, jāspiež “Atsaistīt” [x] zem “Darbība” pretī attiecīgajam lietotājam, un lietotājam vairs šis uzņēmums nebūs pieejams. (Šī darbība lietotāju vai tā ievadītos datus neizdzēš no Billorg, bet tikai atsaista no uzņēmuma)