Lietotāju apgabals, jeb organizācija var tikt sadalīta vairākos apakš uzņēmumos. To var lietderīgi izmantot vairākus gadījumos:

 • Ja Billorg klients ir grāmatvedības uzņēmums, kas apkalpo vairākus klientus;
 • Ja Billorg klientam ir vairākas filiāles / meitas uzņēmumi, kuru dokumenti tiek uzskaitīti atsevišķi;
 • Ja ienākošās pavadzīmes ir strukturēti īpašā veidā un ar tiem strādā dažādi darbinieki;
 • Cits iemesls, kāpēc organizāciju vajag sadalīt sīkākās vienībās.
Informācijai
Katram apakš uzņēmumam tiek ģenerēta sava ienākošo pavadzīmju kastīte, kas ērti organizācijas līmenī ļauj strukturēt dokumentus.

Jauna uzņēmuma pievienošana #

Lai pievienotu jaunu apakš uzņēmumu, jāspiež uz pogas “Pievienot jaunu uzņēmumu

Formā ir sekojošie lauki (rekvizīti):

 • Reģistrācijas nr. (Uzņēmuma reģistrācijas numurs, lauks ir obligāts)
 • Nosaukums (Uzņēmuma nosaukums, lauks ir obligāts)
 • Valsts (Uzņēmuma valsts, lauks ir obligāts)
 • PVN nr. (Uzņēmuma pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs, lauks nav obligāts)
 • Jur. adrese (Uzņēmuma juridiskā adrese, lauks nav obligāts)

Veiksmīgi pievienojot uzņēmumu, tas parādīsies “Uzņēmumi” sadaļā. Jebkurā brīdī administratoram ir iespējams mainīt uzņēmuma rekvizītus spiežot uz zobrata ikonas zem “Darbība”

Jauna darbinieka pievienošana #

Lai pievienotu jaunu lietotāju, jāspiež uz pogas “Pievienot lietotāju“.

Formā ir sekojošie lauki:

 • E-pasts (Lietotāja izmantotā uzņēmuma e-pastu kastīte)
 • Vārds, Uzvārds (Lietotāja Vārds un Uzvārds)

Tiklīdz lietotājs tiks pievienots, tam uz norādīto e-pasta kastīti atnāks uzaicinājums pievienoties Billorg lietotāju apgabalam (organizācijai). Uzaicinājuma procesā lietotājs izvēlēsies sev paroli.

Lietotājiem ir sekojoši statusi:

 • Ielūgts (Invited) – statuss, kamēr lietotājs nav atbildējis uz ielūgumu un pabeidzis reģistrāciju;
 • Aktīvs (Active) – statuss, kad lietotājs ir aktīvs, var pieslēgties Billorg un pildīt tam uzdotos uzdevumus;
 • Bloķēts (Blocked) – statuss, kad lietotājs ir bloķēts un nevar piekļūt lietotāju apgabalam (organizācijai).

Lietotājiem ir sekojošas lomas:

 • Lietotājs – noklusējuma loma, kas atļauj lietot Billorg standarta funkcionalitāti ;
 • Administrators – loma, kas atļauj piekļūt administrācijas panelim un rediģēt lietotāju apgabalu (organizāciju),tajā skaitā:
  • pievienot / rediģēt / noņemt apakšuzņēmumus;
  • pievienot / rediģēt / noņemt lietotājus.

Darbinieku sasasite ar apakš uzņēmumiem #

Lai darbinieku pievienotu apakš uzņēmumam, jāspiež uz zobrata pretī attiecīgam uzņēmumam, kur to vēlaties pievienot.

Uzņēmuma sadaļā var redzēt visus darbiniekus, kuri tam ir pievienoti. Lai pievienotu jaunu, tabulas labajā augšējā stūrī jāizvēlas no visiem lietotājiem, kas ir pievienoti organizācijai.

Savukārt lai lietotāju atsaistītu, jāspiež “Atsaistīt” [x] un lietotājam vairs šis uzņēmums nebūs pieejams. (Šī darbība lietotāju vai tā ievadītos datus neizdzēš no Billorg, bet tikai atsaista no uzņēmuma)