Billorg klientu datu drošība tiek nodrošināta ar sekojošiem mehānismiem:

  • Katram lietotāju apgabalam (organizācijai) tiek izveidota sava datu bāze ar unikālu lietotāju;
  • Katram lietotāju apgabalam (organizācijai) tiek izveidota klientu apgabala atslēga (encryption key);
  • Visi klienta ievadītie dokumenti un saistītie satura dati (izņemot meta datus) tiek šifrēti ar klienta apgabala atslēgu.

Šāds drošības mehānisms nodrošina divas svarīgākās lietas:

  1. Billorg koda kļūdas gadījumā tiek likvidēta iespēja vienam klientam redzēt citu klientu datus;
  2. Kiberuzbrukuma gadījumā ļaundara iegūtie dati būs nederīgi.
Kur glabājas dati? #

Dati glabājas SIA “Brīvs” datu centrā –  slēgtās un apsargātās telpās Eiropas Savienībā, Latvijā, Rīgā.

Kas piekļūst klientu datiem? #

Datiem var piekļūt SIA “Brīvs” Billorg sistēmas administrators un produkta vecākais programmētājs, ar mērķi uzturēt sistēmas nepārtrauktu funkcionalitāti vai nepieciešamības gadījumā klientam palīdzēt ar datiem vai citām tehniskām problēmām. Darbinieki, kas piekļūst šiem datiem ir parakstījuši “konfidencialitātes” līgumu, kas nosaka, ka jebkāda trešo pušu (klientu) informācija nav nekādā veidā izpaužama gan līguma termiņā, gan pēc tā izbeigšanas.