Mojo programmatūrā ir pieejami sekojoši sistēmas lauki:

Projekts (Project)
#

Mojo projekts ir noteiktu darba veidu kopums. Projekti var tikt izmantoti, lai piemēram:

 • koordinētu produkta izstrādi;
 • izsekotu kādam biznesa nozares projektam;
 • sekmīgi organizētu biznesa procesus organizācijā;
 • vadītu uzņēmuma iekšējo palīdzības dēli vai risinātu ikdienišķus darbus;
 • veiktu citas darbības atkarībā no jūsu biznesa prasībām.

“Projekts” lauks ir obligāts lauks veidojot darba uzdevumu, pēc noklusējuma tiek izvēlēts pirmais projekts, kurā ir piešķirtas atļaujas veidot darba uzdevumus.

IT sfērā projekts ir vienkārši uzdevumu kopums (izmaiņu pieprasījumi, kļūdas, konsultācijas, uzdevumi, utt.). Parasti jūs izmantojat projektu, lai realizētu kāda projekta, pakalpojuma vai produkta izstrādes vai atbalsta darbus.

Mojo projektu ir iespējams konfigurēt tā, lai tas atbilstu jūsu komandas un biznesa vajadzībām.

“Projekts” lauks Mojo programmatūrā norāda, kurā projektā tiks / ir izveidots konkrētais darba uzdevums.

Uzdevuma tips (Task Type)
#

Uzdevuma tipa lauks norāda darba uzdevums veidu. Tipi tiek lietoti lai atšķirtu dažādus funkcionālos darba veidus un palīdzētu identificēt un klasificēt tos grupās. Tas savukārt var palīdzēt dažāda veida atskaites un parādīt informāciju par komandas darbu.

Piemērs: Informāciju tehnoloģiju nozare – projekts, kuram ir sekojoši uzdevumu tipi.

 • Izmaiņu pieprasījums – atspoguļo uzdevumu veidu, kur tiek izstrādāta jauna funkcionalitāte;
 • Kļūda – atspoguļo uzdevumu veidu, kur tiek labotas kļūdas esošajā funkcionalitātē;
 • Konsultācija – atspoguļo uzdevumu veidu, kur tiek sniegta informācija par funkcionalitāti.

“Uzdevuma tips” ir obligāts lauks veidojot darba uzdevumu, pēc noklusējuma tiek izvēlēts pirmais tips, kas ir pievienots projektam.

Uzstādot Mojo programmatūru jums jau eksistēs izveidoti uzdevuma tipi, taču lietošanas gaitā jūsu sistēmas administratoram ir iespēja pievienot jaunus uzdevuma tipus, lai tie atbilstu jebkurai vēlamajai projektu pārvaldības metodei, par to vairāk lasīt šeit.

Katram uzdevuma tipam iespējams piesaistīt savādāku darbplūsmu, izejot no biznesa procesa soļiem. Vairāk par darbplūsmām lasīt šeit.

Apraksts (Subject)
#

Apraksta laukā tiek īsumā aprakstīts uzdevumā veicamais darbs. Laukam ir informatīva nozīme, to pēc tam var izmantot kā meklēšanas kritēriju lai atrastu noteikta veida darba uzdevumus.

Maksimālais apraksta garums ir 255 simboli. Apraksta lauku var rediģēt jebkurā darba uzdevuma risināšanas statusā, nospiežot uz lauka ar peles klikšķi.

“Apraksts” ir obligāts lauks veidojot darba uzdevumu.

Detalizēts apraksts (Description) #

Detalizēta apraksta lauku var lietot lai detalizētāk aprakstītu darba uzdevumu, nepieciešamības gadījumā pievienotu: attēlus, dokumentāciju, tiešsaistes, tabulas un cita veida formatējumus.

“Detalizēta apraksts” lauku var rediģēt jebkurā darba uzdevuma risināšanas statusā, nospiežot uz lauka ar peles klikšķi.

Atbildīgais (Assignee)
#

Šajā laukā tiek definēta atbildīgā persona par šī uzdevuma izpildi. Laika gaitā, atkarībā no darba procesa, atbildīgais var tikt mainīts. Vienmēr uzdevumam var būt tikai viens atbildīgais.

Šajā laukā jums ir iespēja izvēlēties starp personām, kas ir piesaistītā pie konkrētā projekta.

Atbildīgais saņems paziņojumus par konkrētā uzdevuma notikumiem. “Atbildīgais” lauku var rediģēt jebkurā darba uzdevuma risināšanas statusā, nospiežot uz lauka ar peles klikšķi.

Rezolūcija (Resolution)
#

Šajā laukā tiek norādīts uzdevuma slēgšanas iemesls. Šim laukam saprotamā veidā būtu jānorāda, kāpēc konkrētais uzdevums ir nonācis sava dzīves cikla (biznesa procesa) beigās. Visi uzdevumi, kuriem tiek iestatīta rezolūcija, tiek uzskatīti par noslēgtiem.

Piemēri: Populāri rezolūcijas nosaukumi, kuri var būt noderīgi jūsu biznesam un sniegs jums papildus ieskatu, kam tieši rezolūcijas lauks var būt noderīgas:

 • Atrisināts – Izmanto, kad uzdevums ir veiksmīgi pabeigts;
 • Noraidīts – Izmanto, kad uzdevumu ir noraidījusi kāda no biznesa personām un tas visticamāk netiks risināts;
 • Atcelts – Izmanto, kad uzdevuma risināšana tiek atcelta;
 • Netiks risināts – Izmanto, kad noteiktu apstākļu dēļ uzdevums netiks risināts;
 • Nevar atkārtot – Izmanto, kad uzdevumu (kļūdu) nav iespējams atkārtot (reproducēt);
 • Salabots – Izmanto, kad uzdevums (kļūda) ir salabota;
 • Dublikāts – Izmanto, kad uzdevums ir kopija kādam citam uzdevumam;
 • Atlikts – Izmanto, kad uzdevuma risināšana uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir atcelta;
 • Nepilnīgs – Izmanto, kad uzdevums kādu apsvērumu dēļ ir pabeigts nepilnīgi;
 • Novecojis – Izmanto, kad uzdevumā prasītais vairs nav aktuāls, līdz ar to nav jārisina.

Etiķetes (Tags)
#

Izmantojot šo lauku jūs varat marķēt darba uzdevumus. Tas jums var palīdzēt atrast visus darba uzdevumus, kuriem tiek izmantota viena vai vairākas etiķetes, jeb tagi. Šis lauks tiek izmantots lai pie liela darba uzdevuma apjoma vieglā veidā izmantojot jums zināmus atslēgas vārdus – atrastu vajadzīgos darba uzdevumus. Uzdevumā lietoto etiķešu skaits netiek ierobežots.

Izvēloties etiķetes, sistēma piedāvās izvēlēties jau tos atslēgas vārdus, kas jau ir lietoti kādā citā uzdevumā. Taču esiet uzmanīgi, ja šī etiķete jums nav zināma, tad ieteicams izvēlēties citus atslēgas vārdus, pretējā gadījumā lietotājam, kas lietos tos pašus atslēgas vārdus – meklējot uzdevumus, rādīs arī jūsu pievienoto uzdevumu. “Etiķetes” lauku var rediģēt jebkurā darba uzdevuma risināšanas statusā, nospiežot uz lauka ar peles klikšķi.

Piemērs: Informāciju tehnoloģiju nozare – projekts, kurā tiek lietotas sekojošas etiķetes.

 • Frontend – raksturo visus uzdevumus, kas ir saistīti ar sistēmas redzamo daļu;
 • Backend – raksturo visus uzdevumus, kas ir saistīti ar sistēmas neredzamo daļu.

Papildus personas (Additional persons)
#

Šajā laukā jūs varat pievienot papildus personas, kuras piedalīsies vai kurām ir svarīgs konkrētais darba uzdevums.

Šajā laukā jums ir iespēja izvēlēties starp personām, kas ir piesaistītā pie konkrētā projekta.

Papildus personas saņems paziņojumus par konkrētā uzdevuma notikumiem.

Prioritāte (Priority) #

Uzdevuma prioritāte nosaka tās nozīmi (svarīgumu) attiecībā pret citiem uzdevumiem, tāpēc tā palīdz lietotājiem noteikt, kurus uzdevumus būtu jārisina vispirms. “Prioritāte” lauku var rediģēt jebkurā darba uzdevuma risināšanas statusā, nospiežot uz lauka ar peles klikšķi. Mojo programmatūra pēc noklusējuma piedāvā sekojošas prioritātes:

 • Steidzama (Urgent);
 • Augsta (High);
 • Vidēja (Medium);
 • Zema (Low).

Prioritāte ir obligāts lauks veidojot darba uzdevumu, noklusētā vērtība šim laukam ir “zema”.

Informācijai: Pašreizējā Mojo programmatūras izstrādēs fāzē nav iespējams pielāgot vai veidot jaunas prioritātes laukus un sataisīt ar projektu, tas plānots 2.0 Mojo versijā.

Gala termiņš (Due Date)
#

Šajā laukā tiek izvēlēta datums, kas nosaka, līdz kuram brīdim uzdevums ir jātrisina. Lauks ir noderīgs gadījumos, ja projekta vai darba gaita ietvaros ir noteikti svarīgi nodevumu datumi līdz kuriem darba uzdevumiem vajag būt atrisinātiem.


Informācijai: Pašreizējā Mojo programmatūras izstrādēs fāzē nav iespējams veidot pielāgotos biznesa laukus, tas plānots 2.0 Mojo versijā.