Šajā sadaļā tiek pārvaldīti visi programmatūras lietotāji un to iedalījumi.

Lietotāji (Users) #

Šajā sadaļā, saraksta veidā, Jums ir iespēja redzēt visus programmatūras lietotājus un to atribūtus.

Jums ir iespēja filtrēt šos lietotājus pēc 3 iedalījumiem:

 • Visus (All) – Atlasa pilnīgi visus lietotājus;
 • Tikai iespējotos (Only enabled)  – Atlasa tikai aktīvos lietotājus, kuriem ir pieeja sistēmai;
 • Tikai deaktivētos (Only disabled) – Atlasa tikai deaktivētos lietotājus, kuriem nav pieejas sistēmai.

Jums ir iespēja izmantot arī meklētāju, kur var meklēt konkrētus lietotājus pēc to pilnā vārda, lietotājvārda vai e-pastu.

Lietotāju pievienošana #

Caur “Lietotāji” sadaļu Jums ir iespējams pievienot jaunus lietotājus, to var izdarīt spiežot pogu (Jauns lietotājs) “New User”.

Sadaļā pieejami šādi lauki:

 1. Lietotājvārds (Username) – unikāls atribūts, vienas instances robežās nevar būt vairāki lietotāji ar vienādu lietotājvārdu;
 2. Vārds (First name)  un Uzvārds (Last name) – informatīvs lauks, kas parādās uzdevumu skatos, uzdevumu filtros, dēļos un paziņojumos;
 3. E-pasts (Email) – informatīvs lauks;
 4. Parole (Password) – lietotāja piekļuves parole, kas būs jāievada pieslēdzoties pie sistēmas.

Lietotāju rediģēšana #

Lietotāju var rediģēt, atrodot vajadzīgo lietotāju un spiežot uz trīspunkti lapas labajā pusē, zem kolonas “Darbības” (Actions).

Zem šīs izvēlnes Jums ir iespējams:

 • Rediģēt lietotāja detaļas (Edit)
 • Rediģēt lietotāja grupas (Groups)
 • Nomainīt lietotāja paroli (Change Password)
 • Deaktivēt lietotāju (Disable)
 • Dzēst lietotāju (Delete)

Brīdinājums! Ja lietotājam būs piesaistīts kāds uzdevums, tas būs projekta vai portfolio īpašnieks, tad sistēma to dzēst neatļaus. Sakumā šīs saistībās ir jānodot citam lietotājam, tikai tad sistēma lietotāju atļaus dzēst.

Grupas (Groups) #

Šajā sadaļā Jums ir iespēja veidot lietotāju grupas. Grupas ir ērti lietojamas, ja Jums ir vairāki lietotāji, kuriem sistēmas robežās paredzētas vienādas tehnikās privilēģijas. Grupas lietotājiem var piešķirt no lietotāju sadaļas, zem “Darbības” kolonas.

Grupas
Nosaukums Privilēģijas
USER Noklusētā grupa visiem lietotājiem, kas paredzēta lai piekļūtu sistēmas funkcionalitātei.
PROJECT_MANAGER Šīs grupas ietvaros lietotāji var veidot, rediģēt vai dzēst projektus.
PORTFOLIO_MANAGER Šīs grupas ietvaros lietotāji vari veidot, rediģēt vai dzēst portfolio.
SYSTEM_ADMINISTRATOR Šīs grupas ietvaros lietotāji var piekļūt administrācijas panelim un tā funkcionalitātei

Lomas #

Lomas ir elastīgs veids, kā saistīt lietotājus un/vai grupas ar konkrētiem projektiem. Lomu funkcionalitāte ir līdzīgas grupām, galvenā atšķirība ir tā, ka dalība grupā ir globāla visā instancē, taču dalība lomās katrā projektā var atšķirties. Turklāt dalību grupā var mainīt tikai Jira administratori, savukārt lomu dalību var mainīt projekta administratori. Katram projektam ir projekta vadītājs, kurš ir atbildīgs par lietotāju lomām savā projektā.

Pašas lomas tiek definētas globāli iekš administrācijas paneļa, taču balstoties uz šīm lomām projekta ietvaros lietotājiem tiek piešķirtas konkrētas atļaujas.

Piemērs:

 • Ir divas lomas: “Izstrādātājs” un “Testētājs”;
 • Ir trīs projekti: “A”, “B” un “C”;
 • Ir viens darbinieks – Jānis Bērziņš.

Izmantojot piemēra nosacījumus un lomu funkcionalitāti, Jānis Bērziņš projektā “A” var būt “Izstrādātājs”, projektā “B” – “Testētājs”, bet projektā “C” viņš ir ielikts abās lomās. Pēc tam šīm lomām tiek piešķirtas dažādas atļaujas projekta robežās. Šajā gadījumā “Izstrādātājs” var veidot pieteikumus, bet “Testētājs” nevar.

Saistību starp privilēģijām, grupām, lietotājiem un lomām var redzēt šajā shēmā.